ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЛИДЕРА... Посветли сме се на задачата да осигурим на нашите клиенти отличен продукт, сервиз и поддръжка, отговарящи изцяло на тяхните нужди и надхвърлящ очакванията им. С повече от 500 хиляди системи инсталирани в цял свят, Roberts-Gordon предоставя комфортно, икономично и надеждно отопление задоволяващи разнообразния вкус на нашите клиенти. Ние в Roberts-Gordon вярваме в създаването и реинвестирането в дизайна и създаването на продукта, в качествения контрол, в информационните системи и постоянното обучение на най-важната част нашия колектив. На тази здрава основа и постоянно задължение да бъдем най-добрите – Roberts-Gordon определя стандартите в индустрията като прави всичко за удовлетворението на клиента.  

Преимущества на инфрачервеното отопление - Приложения на инфрачервеното отопление
Приложения на отоплението с топъл въздух
- Продукти
- Карта - Контакти - Начална страница

© 2011 Roberts-Gordon LLC  Всички права запазени.