Roberts-Gordon® Infrared Heating

 

     

      Преимущества на инфрачервеното отопление

Как работи инфрачервеното утопление...Както слънцето, инфрачервените лъчи затоплят земята, хората и предметите директно. Отдадената енергия е безопасно погълната от студената повърхност, която в последствие се затопля. Тя, от своя страна, отдава топлина в атмосферата чрез конвекция и повишава температура на въздуха.

Преимущества, които вие винаги ще оцените

  • Високопродуктивно
  • Бързо възстановяване на топлината
  • Гъвкави дизайнерски решения
  • Екологично съобразен
  • Лесен за монтаж
  • Икономичен
  • Приятна и предразполагаща топлина
  • Естетически издържан
  • Тиха топлина без течение
  • Минимална поддръжка

Представените тук инсталации са базирани на индивидуални спецификации. Продуктите на
ROBERTS GORDON ® трябва да бъдат инсталирани от специалист по поддръжка и инсталиране на газово отопление.и в съответсвие с местните закони, правила и наредби.

Качество на всечки езици
 

Преимущества на инфрачервеното отопление - Приложения на инфрачервеното отопление
Продукти
- Карта - Контакти - Начална страница

© 2008 Roberts-Gordon LLC Всички права запазени.