Приложения на инфрачервеното  отопление

Roberts-Gordon® Infrared Heating
Приложени са инфрачервените и топловъздушни инсталациите на ROBERTS GORDON ®. Когато планирате монтажа на нашата техника, придържайте се към критериите и правилата за инсталиране, приложени в съответните ръководствата за употреба и поддръжка. Ако имате повече въпроси, моля свържете се с нас.
Помещенияза животни Зрителски трибуни Изложбени зали
Фоайета Покрити ледени пързалки Зали за спорт и отдих
Самолетни хангари Производствени и монтажни цехове Автосервизни помещения
Църкви Джамии Автосервизни помещения
Покрити пешеходни зони Офиси Автомивки
Помещения на пожарни и  спасителни служби Помещения за опаковане и товари Складове
IТребировъчни голф зали Магазини Складови площадки за товаро-разтоварна дейност

Представените тук инсталации са базирани на индивидуални спецификации. Продуктите на ROBERTS GORDON ® трябва да бъдат инсталирани от специалист по поддръжка и инсталиране на газово отопление.и в съответсвие с местните закони, правила и наредби.

Качество на всечки езици

Преимущества на инфрачервеното отопление - Приложения на инфрачервеното отопление
Продукти
- Карта - Контакти - Начална страница

© 2008 Roberts-Gordon LLC Всички права запазени.